JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti

Videa ze společných besed Strany zelenýchPirátů ve Staré aréně v Ostravě 2014

#01 - Mizející město aneb Co bude s Ostravou

První z cyklu společných besed Strany zelených a Pirátů v Ostravě. Beseda se uskutečnila 10. 3. 2014 ve Staré Aréně, moderoval Ladislav Vrchovský a Ondřej Polanský, jako odborní hosté vystoupili PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., z katedry sociální geografie, Přírodovědecké fakulty OU a doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., z katedry sociální geografie a Centra městského a regionálního marketingu, Přírodovědecké fakulty OU.

#02 - O roli architektury a urbanismu v životě města

Druhá beseda pořádaná Stranou zelených a Piráty v Ostravě. Beseda se uskutečnila 7. 4. 2014 ve Staré Aréně, moderoval Ladislav Vrchovský a Ondřej Polanský, jako odborní hosté vystoupili Ing. arch. Milena Vitoulová, z katedry architektury fakulty Stavební VŠB a historik architektury Martin Strakoš, z Národního památkového ústavu Ostrava.

#03 - O roli dopravy v Ostravě

Třetí z řady přednášek pořádaných Stranou zelených a Piráty v Ostravě. Beseda se uskutečnila 12. 5. 2014 ve Staré Aréně, moderoval Ladislav Vrchovský a Ondřej Polanský, jako odborní hosté vystoupil emeritní ředitel dopravního podniku v Ostravě Ing. Dušan Zakopal a Ing. Tomáš Boruta, dopravní expert a externí spolupracovník Ostravské univerzity.

#04 - O životním prostředí, zejména o ovzduší

Čtvrtá beseda z cyklu "Mizející město aneb co bude s Ostravou?" pořádaných Stranou zelených a Českou pirátskou stranou v Ostravě. Beseda se uskutečnila 16. 6. 2014 ve Staré Aréně, moderoval Ladislav Vrchovský a Ondřej Polanský, jako odborní hosté vystoupila Vendula Krčmářová, ze sdružení Arnika kde se zabývá ochranou ovzduší a Vladimír Burda z občanského sdružení Vzduch.Piráti: Transparentní účet a Volební náklady Ostrava


JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti
Design: jarnemec.com (CC BY 3.0 CZ)

NAVRCHOLU.cz