JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti

Porubské desatero

(1) Více zeleně

Jsme proti kácení vzrostlé zeleně, jako se tomu letos stalo v ul. M. Kopeckého. Stromy ve městě jsou nenahraditelné – zvlhčují vzduch, snižují prašnost a hluk. Postačí provádět nezbytnou údržbu (prořez), aby nedocházelo k přílišnému zastínění okolních domů. I starý strom je krásný a slouží jako útočiště pro ptactvo a hmyz.

Volné zelené plochy stačí posekat pouze několikrát za rok - dnes je údržba nadměrná, stojí peníze navíc a zatěžuje okolní obyvatele neustálým hlukem.

(2) Chodníky, stezky, pěšinky

Bývá „dobrým“ zvykem investovat do chodníků až posledních pár měsíců před volbami, jako je tomu i letos. My naopak prosazujeme průběžné investice do chodníků po celé volební období – tuto rozpočtovou kapitolu chceme výrazněji posílit. Vybudujeme nové zpevněné stezky tam, kde po desetiletí chodí lidé v blátě. Necháme na internetu veřejnost sestavit žebříček nejvíce poškozených chodníků a budeme průběžně informovat o jejich následných opravách (vč. nákladů). Bezpečný a snadný pohyb chodců nebo rodičů s kočárky po celém obvodu města má u nás zelenou!

(3) Stop hazardu v jakékoliv podobě

Zakážeme hazard na celém území obvodu, a to v nejkratší možné zákonné lhůtě a bez výjimek. Nebudeme tolerovat ani různé „kvízomaty“ a jiné skryté formy hazardu. Hazard do Poruby ani do jiných ostravských čtvrtí nepatří – z hazardu profitují pouze provozovatelé a napojená lobby, naopak sociální důsledky platí celá společnost (závislost a zadlužení jednotlivců i celých rodin, zvýšená kriminalita, provozovny s lacinými poutači na každém rohu hyzdicí veřejný prostor).

(4) Nová výstavba pouze v zastavěných částech obce

Je nepřijatelné další zastavování volné půdy na okrajích města za situace, kdy se v intravilánu obce nacházejí proluky, volné plochy, znečištěná území – brownfields a celá „území nikoho“. Pokud už investor požaduje výstavbu na území v Ostravě, nechť si financuje výstavbu i údržbu veškerých potřebných sítí (komunikace a jiné inženýrské sítě) bez nároku na obecní peníze.

Nesouhlasíme tak s rozšířením Vědecko-technologického parku Ostrava záborem volné zeleně (lesopark), která dnes slouží jako rekreační zóna pro obyvatele Poruby. Tuto investici je naopak potřeba směřovat do vnitřních ploch Poruby, popř. vytipovat jiné vhodné místo v Ostravě.

(5) Funkční a estetický mobiliář

Lavičky, stolky, odpočívadla, plácky pro hry (kuličky, ping-pongové stoly, kuželky či „panák“) i stín pod stromy, to je oč tu běží. Ale také veřejné toalety pro místní i turisty. To vše dnes velkou měrou v Porubě chybí, a přitom se jedná o relativně malé investice. Město musí ukázat všem pěším svoji přívětivější tvář! Přednostní investici potřebuje Hlavní třída a také ul. U Oblouku – „brána do Poruby“.

Poruba naopak nepotřebuje tzv. infocentrum na Hlavní třídě, které neplní svůj účel a zbytečně zatěžuje rozpočet.

(6) Poruba sportu zaslíbená

Podporujeme výstavbu a obnovu především menších sportovních zařízení, která by vhodně doplnila veřejné prostory i zeleň a byla přístupná bezplatně. Jedná se o pískoviště a prolézačky pro nejmenší, lanové a lezecké stěny pro starší i o oplocená venkovní hřiště pro házenou, košíkovou či fotbálek pro všechny věkové kategorie.

Ve spolupráci s místními školami bychom rádi nabídli široké veřejnosti místní hřiště a tělocvičny v odpoledních a večerních časech, kdy nejsou školáky využívána.

Zvažujeme rekonstrukci Sportovního areálu Poruba v ul. Skautská, pouze ovšem za předpokladu smysluplného projektu a zajištěného spolufinancování z evropských fondů. Dnes tento areál chátrá a nemotivuje ke sportovním výkonům.

(7) Cyklisté vítáni

Cyklisté, kteří pravidelně využívají kola jako dopravního prostředku, jsou u nás vítáni. Všude, kde to bude možné a vhodné, pro ně zřídíme vyhrazené pruhy na běžných komunikacích, zřetelně oddělené od zbytku vozovky. Takové značení je pro cyklisty bezpečné a šetří obecní pokladnu. Jsme pro plošné vyznačení vyhrazených pruhů nejen v Porubě, ale i v celé Ostravě tak, aby toto značení bylo pro motoristy známé a aby ho respektovali. Nebudeme naopak podporovat výstavbu velmi nákladných cyklostezek na samostatném stavebním tělese, za nevhodné rovněž považujeme společné stezky pro cyklisty a chodce. Naopak umožníme cyklistům vjezd do jednosměrných ulic v obou směrech.

(8) I kulturou je člověk živ

Poruba dnes nemá vlastní (artové) kino, nemá divadlo, nemá reprezentativní sál pro pořádání kulturních a společenských akcí (bály, plesy, vernisáže aj.). Rádi bychom tento stav změnili a otevřeli ve vhodných prostorách v centru Poruby menší víceúčelové kulturně-společenské zařízení, které by bylo přístupné pro malou i velkou kulturu s možností lehkého pohoštění. Dobrým příkladem nám je ostravské Minikino nebo opavský Obecní dům/Dům umění (OKO). Uvažujeme o znovuotevření letního kina při Kulturním domě Poklad.

Rekonstrukce dnes zavřeného Kulturního domu Poklad, která se neúměrně protahuje a prodražuje, vyžaduje důkladný audit a potrestání viníků.

(9) Otevřená a transparentní radnice

Všechny dokumenty města (nemající osobní charakter) musí na internet. Zavedeme transparentní bankovní účty a účetnictví budeme zveřejňovat v reálném čase. Výběrová řízení chceme organizovat pro co nejširší množství uchazečů s minimem vstupních podmínek, avšak bez účasti firem, ve kterých není znám koncový vlastník. Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky. Chceme snižovat byrokracii a zjednodušit agendu magistrátu a obvodů; zminimalizujeme nutnost styku občana s úředníky, zavedeme proaktivní jednání např. při vyřizování dokladů. Rovněž zpřísníme pravidla skartace a archivace dokumentů. Zasedání zastupitelstva bude dostupné na internetu v přímém přenosu i zpětně. Zápisy ze zasedání budou zveřejňovány v reálném čase, stejně jako hlasování jednotlivých zastupitelů a okamžitý přehled o jejich účasti. Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou či případovou studií, nebo musí odkazovat na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.). Podporujeme praxi, kdy aktivní občané či spolky mají ve své lokalitě zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

(10) Bytová a sociální politika

Jsme hluboce znepokojeni narůstajícím počtem tzv. „sociálních ubytoven“ (které nejsou ani sociální, ani ubytovny) a s tím souvisejícím sestěhováváním sociálně slabších občanů na jednu adresu. Tuto politiku považujeme za nepřijatelnou a sociálně zhoubnou, proto budeme bojovat všemi dostupnými prostředky proti tomuto stavu (odebíráním povolení k provozování ubytoven, terénní prací sociálních pracovníků, hygieny, městské policie apod.). Provozovatelům ubytoven, novodobým podnikatelům s lidskou bídou, tímto „vyhlašujeme válku“ a budeme jim „házet klacky pod nohy“. Stydíme se za stávající městské zastupitele, kteří jsou za tuto situaci politicky spoluzodpovědni: nedokázali ji předvídat ani proti ní aktivně nebojovali a dnes se ve svých volebních programech a na svých propagačních plakátech k této situaci neznají a sami ji kritizují.

Jako obec přehodnotíme stávající bytovou politiku tak, abychom měli dostatek vhodných obecních bytů pro ty, kteří je nejvíce potřebují, a nastavíme transparentní pravidla pro přidělování a pronájem těchto prostor.

Považujeme za nepřijatelné, aby se naše čtvrť rozdělila na tu slušnou a na tu ošklivou – ghetto, protože z takové situace již není cesty zpět.Piráti: Transparentní účet a Volební náklady Ostrava


JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti
Design: jarnemec.com (CC BY 3.0 CZ)

NAVRCHOLU.cz