JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti

Předvolební diskuse. Besedují kandidáti na primátora Ostravy, kteří se umístili v průzkumu volebního potenciálu agentury Median na 9. až 12. místě

Zdroj

Vydáno: 20. 9. 2014

Česká televize: Politické spektrum

Jak by řešili nezaměstnanost? Co dělat se sociálně vyloučenými lokalitami a nepřizpůsobivými občany? Jak zlepšit životní prostředí a především ovzduší v Ostravě. Ve studiu diskutují Lukáš Černohorský lídr Jsme Ostrava – koalice SZ a Piráti, Roman Gelnar lídr Úsvit přímé demokracie, Petr Kajnar lídr Ostravské fórum, primátor Ostravy a Jiří Poledno lídr DSSS.

Textový záznam (titulky)

    POLITICKÉ SPEKTRUM
    00:00:10 Dobrý den.
    00:00:11 Začíná další
    předvolební Politické spektrum.
    00:00:13 Vítám vás.
    00:00:14 Dnes jsme pozvali kandidáty
    00:00:16 na primátora
    politických subjektů,
    00:00:18 kteří se umístili
    00:00:19 v průzkumu volebního potenciálu
    v Ostravě
    00:00:21 na 9. - 12. místě.
    00:00:23 Průzkum provedla
    pro Českou televizi
    00:00:25 agentura Median
    na přelomu srpna a září.
    00:00:28 Odpovídalo
    v něm 1 213 respondentů.
    00:00:34 Lukáš Černohorský.
    Lídr Jsme Ostrava, dobrý den.
    00:00:37 Dobrý den.
    00:00:38 Roman Gelnar.
    Lídr Úsvitu přímé demokracie.
    00:00:40 Vítám vás, dobrý den.
    00:00:42 Dobrý den.
    00:00:43 Petr Kajnar.
    Lídr Ostravského fóra
    00:00:45 a současný primátor Ostravy.
    00:00:46 Dobrý den.
    00:00:47 Dobrý večer.
    00:00:48 Jiří Poledno.
    Lídr Dělnické strany
    00:00:50 sociální spravedlnosti.
    00:00:52 I vám dobrý den.
    00:00:53 Dobrý den.
    00:00:54 Pánové, podle průzkumu s tím,
    00:00:56 jak jsou obyvatelé Ostravy
    s něčím spokojeni,
    00:00:59 nebo nespokojeni,
    00:01:00 nebo to,
    co by chtěli nejvíc řešit,
    00:01:02 je na 1. místě
    nezaměstnanost
    00:01:04 a problém zaměstnávání
    ve vašem regionu.
    00:01:06 Podle průzkumu České televize
    00:01:08 také vyšel jako největší
    a nejožehavější problém.
    00:01:11 Boj za udržení zaměstnanosti
    ale kalí možnosti,
    00:01:14 které ve vašem regionu jsou.
    00:01:16 Souvisí to samozřejmě
    i s otázkou znečištění ovzduší,
    00:01:19 která je s tím úzce spjata.
    00:01:21 Jaké jsou možnosti?
    00:01:22 Možná i na vás
    doplňující otázka,
    00:01:24 jaké byly možnosti,
    00:01:25 které jste třeba mohli,
    nebo nemohli využít?
    00:01:27 Možná začněme u vás,
    pane primátore.
    00:01:29 Je pravda,
    00:01:31 že ostravský region jako celek
    se transformuje.
    00:01:34 Transformace
    začala v 90. letech.
    00:01:36 Když se podíváte
    na města na západě,
    00:01:38 která
    procházela podobnou transformací,
    00:01:40 z ocelářského průmyslu,
    00:01:42 tak ta trvá 40 - 50 let.
    00:01:44 Pittsburgh měl v roce 1970
    600 tis. obyvatel,
    00:01:46 dneska má 300 tis.
    00:01:48 Od nás lidé nemohou odejít
    00:01:50 s jakousi
    nedostatečnou kvalifikací,
    00:01:52 nemohou prodat byt za 500 tis.
    00:01:54 a koupit si v Praze
    byt za 5 mil.
    00:01:56 Takže zůstávají.
    00:01:57 Úkolem nás je
    jim vytvořit pracovní podmínky
    00:02:00 nebo nabídnout jim místa.
    00:02:02 Já bych řekl,
    že se to docela daří.
    00:02:05 Když jsem nastupoval
    v roce 2002,
    00:02:07 byla nezaměstnanost 19 procent.
    00:02:10 V roce 2008
    00:02:12 už jsme byli jenom 2 body
    nad celorepublikovým průměrem,
    00:02:15 to znamená na 8 procentech.
    00:02:17 Dneska jsme na 11 procentech,
    00:02:19 což je zhruba 1 - 1,5 bodu
    nad republikovým průměrem.
    00:02:23 Ten region,
    00:02:24 kde musí změnit místa
    statisíce lidí
    00:02:27 během několika desítek let,
    není špatný.
    00:02:29 A jak se vám daří ladit
    ty dva nejožehavější problémy,
    00:02:33 to znamená nezaměstnanost,
    která je stále vysoká
    00:02:36 a která pálí
    obyvatele Ostravska nejvíce,
    00:02:38 a zároveň ten druhý problém,
    což je znečištěné ovzduší?
    00:02:42 Ono to spolu souvisí,
    00:02:43 protože pracovní možnosti
    jsou v ocelářském průmyslu,
    00:02:47 který s sebou
    nese znečištění ovzduší.
    00:02:49 Tam jde o to,
    00:02:50 že skutečně už bylo zrušeno
    100 tis. pracovních míst,
    00:02:54 v těžbě uhlí,
    00:02:55 když se v Ostravě přestalo těžit,
    v roce 1994.
    00:02:58 Tam se 20 let netěží.
    00:02:59 Byly redukovány a zavřeny
    obrovské provozy ocelářské.
    00:03:02 Dneska jsou z toho muzea.
    00:03:04 Najít pracovní místa pro lidi
    je samozřejmě složité.
    00:03:08 Náš region
    je největším příjemcem investic
    00:03:12 asi za posledních 12 let.
    00:03:14 To znamená,
    00:03:15 že my jsme byli schopni
    díky tomu,
    00:03:17 že jsme
    vybudovali průmyslové zóny,
    00:03:20 přilákat
    největší počet investorů
    00:03:22 do našeho kraje.
    00:03:23 Díky tomu se vytvořilo
    00:03:25 kolem
    15 tis. přímých pracovních míst,
    00:03:27 což zase derivuje
    další místa ve službách.
    00:03:30 Řada lidí
    ještě zpočátku si hledala místa,
    00:03:33 když byli uvolňováni
    z těžkého průmyslu,
    00:03:35 místa v chybějících službách.
    00:03:37 Relativně na tento region
    je ta nezaměstnanost slušná.
    00:03:41 S tím,
    že o něco vyšší než v republice.
    00:03:44 Průměr.
    00:03:45 To je pohled
    současného primátora Ostravy,
    00:03:48 který se samozřejmě uchází
    o tento post znovu.
    00:03:50 Pánové,
    vy se o něj teď ucházíte poprvé.
    00:03:53 Jak vy vidíte ten spjatý problém?
    00:03:55 Znečištěné ovzduší,
    nezaměstnanost,
    00:03:57 možnosti - ať už využité,
    nebo takové, které nabízíte?
    00:04:00 Pane Černohorský.
    00:04:02 Co se toho týká,
    00:04:03 tak já to vidím
    z pohledu mladších lidí,
    00:04:06 kteří vystudovali vysokou školu
    a teď řeší, co bude dál.
    00:04:09 V Ostravě je problém
    založit rodinu z toho důvodu,
    00:04:12 že ovzduší se
    třeba občas v průběhu zimy
    00:04:14 dostane
    do katastrofálního stavu.
    00:04:16 Je velký problém v dnešní době,
    00:04:18 najít si
    nějakou kvalifikovanou práci.
    00:04:21 Proto mladí lidé
    z Ostravy odcházejí.
    00:04:23 V tuto chvíli to nejbližší,
    co bude mít,
    00:04:25 ať už primátor
    nebo zastupitelstvo před sebou,
    00:04:28 je vytvořit podmínky
    pro začínající mladé lidi,
    00:04:31 kteří jsou
    kvalifikovaná pracovní síla,
    00:04:33 na kterou už se můžou
    napojovat další lidé,
    00:04:36 ať už to svářeči,
    lakýrníci a další.
    00:04:38 A samozřejmě budovat dál
    i třeba služby.
    00:04:41 Co se toho týká,
    00:04:42 v brzké době by nás mělo čekat
    00:04:44 otevření
    průmyslové zóny v Hrušově,
    00:04:46 která se
    bude teď navyšovat tak,
    00:04:49 aby se nestalo to,
    co v roce 1997,
    00:04:52 že by to tam všechno
    vzala voda.
    00:04:54 To jsou hlavní body,
    na které je potřeba se zaměřit.
    00:04:57 Co se týká ovzduší,
    00:04:59 to můžeme řešit
    00:05:00 rozšiřováním množství stromů
    v rámci Ostravy,
    00:05:04 z toho důvodu,
    00:05:05 že jsou to vlastně
    přírodní filtry.
    00:05:07 Když se podíváte,
    00:05:08 největším problémem
    je opravdu polétavý prach,
    00:05:11 který
    v podstatě generuje doprava,
    00:05:14 generuje to průmysl,
    00:05:15 generuje se to
    v zimních měsících z topení.
    00:05:18 Stromy
    v průběhu letního období
    00:05:20 jsou schopny eliminovat
    velkou část prachu
    00:05:23 a případně znečištění,
    že to jsou schopny odchytávat.
    00:05:26 A pokud se tedy
    ještě vrátíme k nezaměstnanosti.
    00:05:29 Myslíte si,
    00:05:30 že zmiňovaných 8 procent
    se dá do budoucna ještě snížit?
    00:05:34 Popřípadě
    kde vidíte jaké možnosti?
    00:05:36 To právě vidím
    v naději udržení mladých lidí.
    00:05:39 Pokud se podíváte,
    tak opravdu,
    00:05:41 pokud máte
    nějaké vývojové centrum,
    00:05:43 ve kterém pracují
    mladí kvalifikovaní lidé,
    00:05:45 a kousek od toho
    postavíte výrobní halu,
    00:05:48 která vyrábí daná zařízení,
    00:05:50 dejme tomu třeba rozvaděče
    nebo cokoliv jiného,
    00:05:52 tak v podstatě lidé
    a menší, střední firmy
    00:05:55 nemají důvod odcházet z regionu.
    00:05:57 Ostrava
    je výborné místo v tom,
    00:05:59 že tam máme
    výbornou dopravní obslužnost,
    00:06:02 jsme schopni
    exportovat do zahraničí.
    00:06:04 Máme blízko Polsko, Slovensko.
    00:06:05 Máme tam
    výborné napojení na železnice.
    00:06:08 Máme tam letiště.
    00:06:09 Takže opravdu Ostrava
    je průmyslové město, bude,
    00:06:12 ale v tuto chvíli
    je potřeba se odpoutat
    00:06:14 od pověsti
    města s těžkým průmyslem
    00:06:16 a zaměřit se
    00:06:17 hlavně na podporu malých,
    středních podniků
    00:06:20 z lehkého
    a středního průmyslu.
    00:06:22 Jak vidíte problém vy,
    pane Gelnare?
    00:06:24 Já vidím
    největší problém v tom,
    00:06:26 že lidé z Ostravy
    00:06:28 odcházejí
    jednak z důvodu ovzduší,
    00:06:30 jak bylo zmiňováno,
    00:06:31 jednak
    z nedostatku pracovního uplatnění.
    00:06:34 Taktéž si myslím,
    00:06:35 že bychom měli
    více investovat
    00:06:37 do rozvoje školství,
    zejména v technických oborech,
    00:06:40 protože Ostrava
    je průmyslové město.
    00:06:43 Chceme,
    aby tady průmysl zůstal.
    00:06:45 Ovzduší samozřejmě,
    jak bylo zmíněno,
    00:06:47 rozšířením nějaké zeleně atd.,
    je to všechno v pořádku.
    00:06:53 Ale my bychom se měli
    v prvé řadě snažit o to,
    00:06:57 aby byly dodržovány
    emisní limity,
    00:07:00 které v současné době
    jsou stále překračovány.
    00:07:03 A to nejenom tady v Ostravě,
    ale taktéž i v příhraničí,
    00:07:06 to znamená v Polsku,
    konkrétně v Katovicích.
    00:07:09 Kde vidíte ty možnosti,
    00:07:11 jak skutečně buď udržet lidi
    v ostravském regionu,
    00:07:14 jak je motivovat,
    00:07:15 nebo kde a jaká pracovní místa
    jim najít?
    00:07:17 Kde vidíte rezervy?
    00:07:19 Rezervy vidíme
    nejdříve v městských firmách.
    00:07:22 Městské firmy si myslíme,
    že jsou dost podhodnocené,
    00:07:26 co se týká množství lidí.
    00:07:28 Taktéž vidíme,
    00:07:30 že mladé rodiny
    nemají možnost bydlení,
    00:07:34 spousta městských bytů
    je volných
    00:07:37 a nejsou nějakým způsobem
    nabídnuty mladým rodinám.
    00:07:41 To znamená,
    00:07:42 pokud umožníme nějaké prostředky
    pro mladé rodiny,
    00:07:45 aby nám
    z našeho kraje neodcházely,
    00:07:48 snížíme tím i nezaměstnanost.
    00:07:50 A poslední pohled
    na stejný problém,
    00:07:52 pan Jiří Poledno.
    00:07:54 Já bych nejdříve
    chtěl pozdravit ostravské diváky
    00:07:58 a pozvat je na náš meeting
    26. září v 17 hodin v Hrabůvce,
    00:08:03 před nákupním centrem,
    u Hotelového domu Hlubina.
    00:08:08 Tam je seznámíme podrobně
    s našimi plány.
    00:08:12 A teď už ale k problémům,
    prosím.
    00:08:15 A k tomu problému, prosím vás.
    To je problém velice starý.
    00:08:19 Ten se odvíjí od roku 1992,
    00:08:21 kdy
    na restrukturalizaci průmyslu,
    00:08:24 který měl být zrušen
    na severní Moravě,
    00:08:27 měla republika
    dát 80 mld. korun.
    00:08:31 Tyto byly přesměrovány
    tehdy Petrem Pithartem, premiérem,
    00:08:36 do Středočeského kraje.
    00:08:39 Od té doby má stát
    vůči nám určitý dluh.
    00:08:42 Ten dluh narůstal.
    00:08:45 Až v roce 1998
    00:08:47 v podstatě nynější pan prezident,
    když byl premiérem,
    00:08:55 zadal výstavbu D47,
    dálnice na Ostravu,
    00:09:00 která dnes,
    jak říkal pan primátor správně,
    00:09:03 je dopravně obslužná
    pro Ostravu a pro region,
    00:09:09 izraelské firmě.
    00:09:11 Promiňte,
    jsme u problému nezaměstnanosti.
    00:09:14 Možná se vzdalujeme
    trošku hodně od tématu.
    00:09:17 Ano.
    00:09:18 Nezaměstnanost souvisí
    s rozvojem kraje.
    00:09:21 Rozvoj kraje souvisí s tím,
    00:09:22 že dálnice byla postavena
    o 10 let později.
    00:09:25 O 10 let později.
    00:09:26 Nezaměstnanost
    je samozřejmě nejen v regionu,
    00:09:29 ale i v Ostravě.
    00:09:30 Teď se k tomu dostanu, ano.
    00:09:32 V Ostravě
    jsou 2 druhy nezaměstnaných.
    00:09:34 Nezaměstnaní,
    kteří nechtějí pracovat.
    00:09:37 Tak, jako všude.
    00:09:38 A nezaměstnaní,
    kteří chtějí pracovat,
    00:09:40 ale není pro ně umístění.
    00:09:42 A jaké tedy vaše strana
    00:09:43 navrhuje řešení
    pro obě skupiny?
    00:09:45 Zaprvé.
    00:09:46 Mělo by se přestat
    s přivážením cikánů do Ostravy.
    00:09:50 Takovým šlágrem sezóny je,
    00:09:52 že se dovážejí
    nepohodlné osoby z různých míst.
    00:09:55 Starostové
    je fedrují do Ostravy,
    00:09:57 protože tam je hodně bytů,
    tam je hodně místa,
    00:09:59 tam se oni prostě ztratí.
    00:10:01 Ono to není pravda,
    protože oni se neztratí,
    00:10:04 nabudou tam další nezaměstnaní.
    00:10:06 To je bohužel fakt.
    00:10:07 My můžeme na jedné straně
    vytvářet pracovní místa,
    00:10:11 na druhé straně
    touto politikou státní,
    00:10:13 která souvisí s nějakým trendem,
    00:10:16 který nám tady
    podsouvá Evropská unie,
    00:10:19 na druhé straně je to mařeno.
    00:10:21 My máme
    samozřejmě určitý plán.
    00:10:23 Tak ono mařeno...
    00:10:26 Pokud by lidé začali pracovat
    a místa využili,
    00:10:29 tak to asi takový problém není.
    00:10:31 Vydržte.
    00:10:32 Mohli by pracovat,
    kdyby ta místa tam byla.
    00:10:35 Tak říkáte,
    00:10:36 že vytváříte
    nová pracovní místa.
    00:10:38 Zároveň,
    že tam přibývají nepohodlné osoby.
    00:10:40 Nezaměstnaní tam přibývají.
    00:10:42 Rozumíte,
    to jsou spojené nádoby.
    00:10:44 Já nevím.
    00:10:46 Jestliže já vytvořím
    100 pracovních míst
    00:10:48 pro současné nezaměstnané
    00:10:50 a zároveň mi tam přiteče
    dalších 100 nezaměstnaných,
    00:10:54 tak ta nezaměstnanost se neřeší.
    00:10:57 Je to jasné?
    00:10:58 Takže vaše návrhy řešení
    by byly jaké?
    00:11:01 Já myslím,
    00:11:03 že v prvé řadě
    by do toho měl vstoupit stát,
    00:11:06 protože my nemůžeme
    nějak suplovat práci
    00:11:08 Ministerstva práce
    a sociálních věcí.
    00:11:11 Měl by se o to starat stát,
    stát by měl investovat.
    00:11:15 Město nemá na to,
    00:11:17 i když má, řekněme,
    velké portfolio,
    00:11:20 nemá na to, aby vytvářelo,
    00:11:22 investovalo
    nějakým takovým způsobem,
    00:11:26 jako banky.
    00:11:28 Banky koneckonců také nejsou
    v našem vlastnictví,
    00:11:31 ale jsou to cizí banky.
    00:11:33 My můžeme v Ostravě
    00:11:36 třeba dostavět závod
    na komplexní zpracování odpadu.
    00:11:42 Tam by bylo
    asi 300 pracovních míst.
    00:11:45 To bylo pozastaveno,
    tento projekt.
    00:11:48 Můžeme založit
    Stavební podnik města Ostravy,
    00:11:55 který tam kdysi byl,
    00:11:56 jako svým způsobem
    konkurenta stavebním firmám.
    00:12:02 Koneckonců stavební firmy
    jsou také všelijaké,
    00:12:06 řekněme si.
    00:12:07 Dobrá,
    tak tady už padla nějaká řešení.
    00:12:10 Vy jste teď, pane primátore,
    vrtěl nesouhlasně hlavou...
    00:12:14 Spíš jen tak,
    že ty informace jsou nepřesné,
    00:12:17 protože třeba
    co se týká třídící linky,
    00:12:20 Ostrava třídí odpad
    jako jedno z nejlepších měst.
    00:12:23 My jsme 10 let
    nemuseli zdražit odpad
    00:12:25 díky tomu,
    že náš podnik to dobře dělá.
    00:12:28 Má připravenu
    výstavbu třídící linky,
    00:12:30 která to ještě zefektivní.
    00:12:32 Nebude na tom dělat 300 lidí,
    ale to jsou vedlejší věci.
    00:12:36 Já bych chtěl jenom říct,
    že u té nezaměstnanosti,
    00:12:39 to je samozřejmě
    stávající nezaměstnanost.
    00:12:41 Řekl bych,
    že průmyslové podniky,
    00:12:43 které jsou
    v průmyslových zónách,
    00:12:46 už nešpiní.
    00:12:47 Když půjdete
    00:12:48 kolem průmyslových zón
    Mošnov a Hrabová,
    00:12:50 kde pracuje 10 tis. lidí,
    tak z toho se nekouří.
    00:12:53 Když se znovu
    vrátíme k zaměstnanosti,
    00:12:56 tak samozřejmě,
    00:12:57 odchod mladých lidí,
    je to pravda.
    00:12:59 Na druhé straně je třeba říct,
    00:13:01 že před 20 lety
    tady byla báňská,
    00:13:03 která měla
    hutnicko-geologickou fakultu
    00:13:05 a pajdák,
    jako odnož olomoucké univerzity.
    00:13:08 Dneska máme plnohodnotnou
    univerzitu s medicínou,
    00:13:11 která je v 5. ročníku.
    00:13:13 Máme báňskou,
    00:13:14 která má
    strojírenskou fakultu dneska,
    00:13:17 která
    se zabývá nanotechnologiemi.
    00:13:19 Máme IT,
    kde je 3 - 4 tis. studentů.
    00:13:21 A ještě neseženete
    v Ostravě pracovníka z IT,
    00:13:25 protože tam je třeba největší
    IT firma v republice,
    00:13:29 to je Tieto.
    00:13:30 Je to mezinárodní firma,
    00:13:32 která se vygenerovala
    z Vědecko-technologického parku.
    00:13:36 Takže je třeba dělat řadu věcí.
    00:13:38 Především
    je to podpora univerzit,
    00:13:40 vzdělání,
    které se vyplatí za 10 - 20 let.
    00:13:43 Ale musí se dělat dneska.
    00:13:45 Aby v budoucnu v Ostravě
    byla místa pro všechny.
    00:13:48 A ještě je třeba říct,
    že s firmami dneska,
    00:13:51 které přijdou
    00:13:52 a vytváří pracovní místa
    v nízce kvalifikovaných oborech,
    00:13:57 po čase přicházejí
    i výzkum a vývoj.
    00:14:00 Takže třeba dneska v Hrabové
    už je Continental.
    00:14:03 Vývojová firma, 200 lidí.
    00:14:05 Nemůžete začít
    transformovat region s tím,
    00:14:08 že vám tady přijdou sídla bank,
    vedení bank,
    00:14:11 špičkoví
    vědecko-technologičtí pracovníci.
    00:14:14 Musíte skutečně
    začít strukturu měnit od zdola.
    00:14:16 A co se týká znečištění,
    tak jednoznačně,
    00:14:19 v roce 1970
    bylo znečištění 100x vyšší
    00:14:23 než je dneska z hlediska prachu.
    00:14:25 Dneska mohu říct,
    00:14:26 že dvě třetiny zimních inverzí
    jsou způsobeny z Polska.
    00:14:30 My už s tím
    téměř nic neuděláme,
    00:14:33 to je
    na jednání vlády s Polskem.
    00:14:35 Do jaké míry
    00:14:36 vy vidíte určitou zodpovědnost
    ostravského regionu na radnici
    00:14:40 a do jaké míry si myslíte,
    00:14:42 že by určité věci
    měl plnit stát?
    00:14:44 Ono se to objevilo
    i v předchozích debatách,
    00:14:47 různé nářky
    právě na adresu státu,
    00:14:48 který údajně by se mohl
    00:14:50 právě o problémy
    ohledně znečištění
    00:14:52 i přesahů z minula postarat.
    00:14:54 Já s dovolením začnu.
    00:14:56 Ono je potřeba
    00:14:58 se na to znečištění
    podívat komplexněji.
    00:15:00 Jde o to,
    00:15:01 že v Moravskoslezském kraji
    největší znečišťovatelé
    00:15:05 jsou doprava, domkaři,
    průmysl
    00:15:07 a přechází to z Polska.
    00:15:08 Ostrava
    si nechala udělat studii,
    00:15:10 ve které je to rozděleno
    00:15:12 na základě
    klimatických podmínek.
    00:15:14 Funguje to tak,
    00:15:16 že my to máme v průběhu roku
    zhruba 50:50.
    00:15:18 V zimních měsících
    00:15:20 přichází znečištění z Polska
    sem k nám,
    00:15:22 zatímco v letních měsících
    jim to zase vracíme my zpátky.
    00:15:26 Problém je u většího města
    v tom,
    00:15:28 že tam je potřeba to rozdělit
    na jednotlivé městské obvody.
    00:15:32 Třeba Poruba
    00:15:33 má poněkud
    větší problém s dopravou.
    00:15:35 Bartovice a Radvanice
    00:15:37 mají problém
    konkrétně třeba s Mittalem,
    00:15:39 který mají přes ulici.
    00:15:41 Tam je potřeba
    00:15:42 se v jednotlivých obvodech
    zaměřit na konkrétní řešení.
    00:15:46 Co se týká dopravy,
    00:15:47 snažit se zafixovat
    cenu pro jízdenku
    00:15:50 městské hromadné dopravy.
    00:15:51 Případně ideální varianta,
    zařídit třeba alespoň 1 zónu.
    00:15:55 Pokud jsme jedno město,
    máme mít 1 zónu tak,
    00:15:58 ať lidé z Poruby
    00:15:59 jsou schopní
    za relativně levné peníze
    00:16:01 dojíždět za prací,
    00:16:02 třeba i
    na opačnou stranu Ostravy.
    00:16:05 Tak,
    aby se jim to vyplatilo.
    00:16:06 Co se týká kotlů,
    00:16:08 v tuto chvíli probíhá,
    za pomoci dotací z kraje,
    00:16:11 výměna tzv. kotlíkové dotace.
    00:16:12 Jediný problém,
    který tam nastává, je,
    00:16:15 že kotle jsou dotované
    i na uhlí.
    00:16:17 To znamená,
    že když člověk zatápí,
    00:16:19 tak půl hodinky
    nebo hodinku trvá,
    00:16:21 než se uhlí rozjede,
    00:16:22 tím pádem je vidět
    docela slušný dým v okolí.
    00:16:25 Člověk pak vypadá v okolí
    jako znečišťovatel,
    00:16:28 i přesto,
    že má nový moderní kotel.
    00:16:30 Co se týká znečištění Polska,
    to už je na úrovni státní.
    00:16:33 Toto
    nejsme schopni ovlivnit my.
    00:16:35 Tam už je potřeba,
    00:16:37 aby stát tlačil
    na Evropskou unii tak,
    00:16:39 aby Polsku nastavila limity
    alespoň na naši úroveň.
    00:16:43 Já bych si dovolil připomenout,
    00:16:46 že pokud je uvedena dotace,
    taková ta kotlíková,
    00:16:49 tak Moravskoslezský kraj
    má dotaci ve výši 60 mil.,
    00:16:52 kdežto Středočeský kraj
    má dotaci ve výši 80 mil.
    00:16:55 Tudíž si myslím,
    00:16:56 že je tam určitý nepoměr
    vzhledem k tomu,
    00:16:59 jak je Moravskoslezský kraj
    problematický,
    00:17:02 co se týká znečištění ovzduší.
    00:17:04 Další věc,
    kterou bych chtěl zmínit,
    00:17:06 je ta,
    že se budeme snažit o to,
    00:17:08 dohlížet skutečně
    na výměnu těchto kotlů.
    00:17:12 Protože spousta případů
    nám dokazuje to,
    00:17:15 že dotace jsou zkreslovány
    a dochází k tomu,
    00:17:21 že kotle
    vůbec nejsou vyměněny.
    00:17:24 Dochází
    pouze k čerpání těchto dotací.
    00:17:26 Další věc je,
    00:17:28 že spousta městských obvodů
    nemá prachosběrné vozy.
    00:17:31 Třeba konkrétně
    městský obvod Poruba
    00:17:34 si čistící vozy půjčuje.
    00:17:36 My bychom chtěli,
    00:17:37 aby každý městský obvod
    měl svůj prachosběrný vůz.
    00:17:43 Ostravské komunikace
    čistí veškeré městské komunikace.
    00:17:47 Je to jedna firma pro všechny.
    00:17:51 Já bych jenom reagoval na to,
    00:17:53 že nad zónou Hrabová
    nejsou žádné dýmy.
    00:17:56 Samozřejmě jsou tam montovny.
    00:17:58 Tam jsou
    montovny finální výroby.
    00:18:01 Tam se nevyrábí nic jiného,
    00:18:03 než nějaké komponenty
    pro automobilový průmysl.
    00:18:07 Skutečná výroba je Mittal.
    00:18:10 Mittal vrazil do odprašování
    00:18:15 v posledních letech
    přes 2 mld. korun.
    00:18:18 Já myslím,
    že to je značná částka
    00:18:21 a že si zaslouží
    nebýt stále šikanován,
    00:18:24 protože je to
    největší zaměstnavatel ve městě.
    00:18:28 Že by se skutečně
    měl postarat stát.
    00:18:30 Měl by nějakým způsobem
    00:18:32 participovat
    na ekologických technologiích tak,
    00:18:38 aby to netáhly tyto firmy samy.
    00:18:41 Podívejte se,
    Mittal má například pobočku,
    00:18:44 řekněme jinou firmu,
    v Katovicích.
    00:18:48 To je Nowa Huta u Krakova,
    tuším.
    00:18:52 Tato Nowa Huta
    má úplně jiné emisní limity,
    00:18:57 než má Mittal.
    00:18:59 Než jsou u nás.
    00:19:01 Jestliže Mittal
    tam začne vyrábět
    00:19:04 a začne vyrábět u nás
    a zafouká vítr,
    00:19:06 tak to je samozřejmě
    úplně o něčem jiném.
    00:19:09 Tak to už se, myslím,
    00:19:11 točíme trošku v kruhu
    s tím problémem.
    00:19:13 Pojďme se posunout
    k dalšímu problému.
    00:19:15 Já bych jenom zkorigoval
    jednu věc.
    00:19:17 Ano?
    00:19:18 Mittal jakoby investoval 2 mld.
    do prachových filtrů,
    00:19:22 ale on to dostal
    jako dotaci od státu.
    00:19:24 On si rozdělil
    část balíčku 5 mld. korun,
    00:19:27 které byly pro průmyslové podniky
    v Moravskoslezském kraji.
    00:19:30 Takže to neplatili ze svého.
    00:19:33 Ne všechno.
    00:19:34 Možná pojďme už uzavřít
    tento problém.
    00:19:36 Jistě, ne všechno.
    00:19:37 Ale ať to nezkresluje,
    00:19:39 že by Mittal až tak moc dotoval,
    to ovzduší.
    00:19:41 Pojďme se posunout
    k druhému problému.
    00:19:43 Opravdu, aby na něj došlo.
    00:19:45 To je druhý
    nejpalčivější problém Ostravanů,
    00:19:48 a to je soužití
    se sociálně vyloučenými obyvateli
    00:19:51 a lokalitami.
    00:19:52 Vy už jste tady zmínili
    skoro všichni,
    00:19:54 že jsou volné byty v Ostravě.
    00:19:56 Jak byste tedy řešili
    pověstný problém ubytoven,
    00:19:59 jejich dotací, nedostatku míst
    a zároveň nedostatku volných bytů,
    00:20:03 přestože v Ostravě
    volné byty jsou?
    00:20:05 Pojďme řešit
    bytovou problematiku.
    00:20:07 Možná od vás, pane primátore.
    00:20:09 Možná ode mě.
    00:20:10 Víte,
    u nás není větší počet ubytoven,
    00:20:12 než třeba je v Brně.
    00:20:14 Ono tady nejde o to,
    jestli větší,
    00:20:16 ale jak vyřešit
    ten konkrétní problém.
    00:20:18 Nemusíme srovnávat.
    00:20:19 Ano, to je pravda.
    00:20:21 Položila jste otázku,
    00:20:22 že u vás máte
    sociální problémy s Romy.
    00:20:25 Já bych neřekl,
    00:20:26 že jsou větší,
    než kdekoliv jinde.
    00:20:28 Řekl bych,
    00:20:29 že město poměrně
    velmi slušnou komunitní prací,
    00:20:32 máme schválený komunitní plán,
    00:20:34 ten problém udržuje tak,
    že nepřerůstají v agresi.
    00:20:37 Ale pojďme k možnostem,
    jak situaci zlepšit.
    00:20:39 Ano.
    00:20:40 Tady si myslím,
    00:20:42 že by místo mě měl sedět
    ministr práce a sociálních věcí.
    00:20:45 Buď předchozí, nebo současný.
    00:20:47 Ten by měl o tom mluvit.
    00:20:48 Když se budete ptát na to,
    jak zlepšit situaci,
    00:20:51 tak se musíte vrátit k tomu,
    jak se vyplácejí dávky,
    00:20:55 jestli to vyplácí město,
    nebo dneska státní správa,
    00:20:57 kdo je za to zodpovědný.
    00:20:59 Jak dostávají lidé peníze,
    00:21:01 jestli si je zaslouží tím,
    že musí pracovat,
    00:21:03 nebo je mohou dostat jen tak.
    00:21:05 To jsou všechno věci,
    00:21:06 na které my upozorňujeme
    už pěkně dlouhou dobu.
    00:21:09 V zásadě bez výsledků.
    00:21:11 My dokonce jako město...
    00:21:12 A co v současné době tedy pro to
    může vedení Ostravy udělat?
    00:21:16 Teď jste před volbami.
    00:21:18 Poslouchejte.
    00:21:19 My dokonce jako město
    00:21:20 máme připravený program
    sociální inkluze.
    00:21:23 Sami jsme ho vymysleli.
    00:21:24 Potom jsme byli v Madridu,
    00:21:26 kam nás poslal
    bývalý eurokomisař Špidla,
    00:21:28 že tam je nejlepší praxe.
    00:21:30 Po 30 letech tam bylo
    zaměstnáno 60 procent Romů,
    00:21:33 když byla ve Španělsku
    zaměstnaná 20 procent,
    00:21:35 normálně nezaměstnanost.
    00:21:37 Takže vyšší,
    00:21:38 ale ne zdaleka tak vysoká,
    jako u nás.
    00:21:40 Ale samozřejmě,
    že program musí být komplexní.
    00:21:42 Mimo jiné musí být zákony,
    které nedovolí,
    00:21:45 aby někdo pracoval načerno,
    ještě bral sociální dávky.
    00:21:48 To znamená,
    00:21:49 že je to pro něj
    naprosto výhodné.
    00:21:51 A vy ho nedonutíte,
    aby se zařadil do toho programu.
    00:21:54 A teď, řekněte mi,
    co s tím já mám dělat?
    00:21:57 Pozvěte si tady
    ministra práce a sociálních věcí.
    00:22:00 Tak já se neucházím
    v komunálních volbách o radnici.
    00:22:03 Jak byste řešil vy problém,
    pane Poledno?
    00:22:06 Podívejte se,
    00:22:07 v Ostravě
    je 10 tis. volných bytů,
    00:22:09 podle statistiky.
    00:22:10 Ty byty
    ovšem mají různé majitele.
    00:22:13 My nemůžeme donutit někoho,
    00:22:14 aby tomu či onomu člověku
    prodal byt
    00:22:17 nebo aby ho tam ubytoval.
    00:22:18 Byl jsem svědkem toho,
    00:22:20 že lidé
    nechtěli jako sousedy cikány.
    00:22:22 Ale na druhé straně
    zase je faktem,
    00:22:25 že problémy,
    které tam nastaly,
    00:22:30 ty jsou průřezem
    v celé společnosti.
    00:22:37 Ale pojďme k řešením.
    00:22:39 Jsme v předvolební debatě,
    00:22:40 pojďme k řešením,
    která navrhujete.
    00:22:43 To voliče zajímá.
    00:22:44 Řešení?
    00:22:45 Zastavit jejich přísun
    do Ostravy.
    00:22:48 Vy je neubytujete,
    protože vám nikdo nevezme Roma,
    00:22:51 který je zadlužený, do bytu.
    00:22:53 Nechme, prosím,
    domluvit pana Poledna.
    00:22:55 Prosím vás,
    my dostáváme telefonáty od lidí,
    00:22:58 kteří se děsí toho,
    00:22:59 že jim tam ve Vítkovicích
    přistěhovali cikány
    00:23:02 a že jim klesnou ceny bytů,
    že se teď nemůžou zbavit bytu,
    00:23:05 za který platí hypotéku,
    protože ho nikdo nechce koupit.
    00:23:09 Kluka jí tam zmlátili,
    té ženě, několikrát.
    00:23:11 Pojďme skutečně k těm návrhům.
    Jsme v předvolební debatě.
    00:23:15 Já říkám,
    návrh je jedině ten,
    00:23:17 že se bude muset město
    bránit státní politice
    00:23:19 tohoto sociálního začleňování
    00:23:21 a dovážet do Ostravy
    nepohodlné osoby z jiných měst.
    00:23:25 Starostové si mezi sebou...
    00:23:26 Dobrá,
    tak to už opakujeme řešení.
    00:23:28 Ano je to tak, bohužel.
    00:23:30 Pojďme tedy dát prostor
    i ostatním pánům.
    00:23:32 Já bych navrhoval to,
    00:23:34 že jednak město
    nebude prodávat bytové domy,
    00:23:37 z kterých
    později vzniknou ubytovny.
    00:23:39 A zadruhé,
    pokud už ubytovny jsou,
    00:23:41 aby byly
    pod dohledem městské policie.
    00:23:44 Je spousta lokalit,
    kde městská policie nezajíždí,
    00:23:48 vznikají tam ghetta.
    00:23:49 To je zdroj problémů.
    00:23:51 A ještě další návrhy řešení,
    případně?
    00:23:54 Dalším návrhem je,
    jak tady už bylo zmíněno,
    00:23:57 přísný dohled
    00:23:58 nad dodržováním
    braní sociálních dávek.
    00:24:02 Sociální dávky se zneužívají,
    00:24:04 taktéž se zneužívají
    příspěvky na bydlení.
    00:24:07 To je věc známá.
    00:24:08 Konkrétně v Ostravě
    je to i věc veřejná.
    00:24:14 Já bych jenom dodal,
    00:24:15 že vy nemáte
    z pozice města moc,
    00:24:17 jak to kontrolovat.
    00:24:19 Dávky totiž vyplácí
    od roku 2012 úřad práce.
    00:24:21 Na něm je
    případně i ta kontrola.
    00:24:23 Vy můžete
    ze sociálního pohledu
    00:24:25 lidem pouze pomáhat,
    00:24:26 protože městům
    byly tyto pravomoci odejmuty,
    00:24:29 na základě reformy pana Drábka.
    00:24:31 Co se týká
    možnosti řešení ubytování...
    00:24:33 Ono ve světě
    už je vyzkoušeno to,
    00:24:35 že můžete postavit
    takzvané sociální byty.
    00:24:38 Jsou to nízkonákladové domy,
    do kterých můžete lidi,
    00:24:41 kteří se ocitli
    v nějaké sociální pasti,
    00:24:43 nastěhovat.
    00:24:44 Ale není tam žádný volný režim.
    00:24:46 Vy máte vždycky
    v každém domě
    00:24:48 nějakého určeného správce,
    který může dané lidi upomínat,
    00:24:51 může tam zavolat
    městskou policii.
    00:24:53 V případě,
    že to jakkoliv nepomůže,
    00:24:55 tak je může nechat
    samozřejmě vystěhovat.
    00:24:58 Takže stručně,
    návrh řešení v rámci možností,
    00:25:00 které radnice má?
    00:25:02 Možnost vybudování
    nových sociálních bytů.
    00:25:05 V Ostravě je většina bytů
    v soukromém vlastnictví.
    00:25:07 Tam nemůžete vzít
    a nastěhovat kohokoliv.
    00:25:11 Já bych jenom řekl,
    že máme připravené byty.
    00:25:13 Problém je,
    že většina lidí,
    00:25:15 kteří jsou na tom
    sociálně špatně,
    00:25:17 je zadlužená.
    00:25:18 Další věc.
    00:25:19 Pokud je nemůžeme oddlužit,
    tak je nenastěhujete.
    00:25:22 Nemůžete nastěhovat někoho,
    kdo vám nebude od začátku platit.
    00:25:25 Tam jsou 3 věci.
    00:25:26 Potřebujete,
    aby děti chodily do školy,
    00:25:28 aby lidé pracovali
    a aby pod dohledem bydleli.
    00:25:31 To je připraveno,
    00:25:32 ale bez legislativy shora
    to nepůjde realizovat.
    00:25:35 Pánové,
    00:25:36 čas
    pro předvolební debatu končí.
    00:25:38 Děkuji, že jste přišli.
    Hodně úspěchů a na shledanou.
    00:25:41 (všichni) Na shledanou!
    00:25:42 Loučím se i s diváky
    Politického spektra.
    00:25:44 Zase příště u tohoto,
    nebo jiných předvolebních pořadů,
    00:25:47 na shledanou.
    00:25:50 Skryté titulky: Petra Kinclová
    Česká televize, 2014


Piráti: Transparentní účet a Volební náklady Ostrava


JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti
Design: jarnemec.com (CC BY 3.0 CZ)

NAVRCHOLU.cz