JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti

Program pro Moravskou Ostravu a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz se stane skutečným centrem metropole

- Zastavíme plýtvání peněz na nesmyslné projekty, skrze které protekly miliony korun na tzv. oživení centra bez jakéhokoliv výsledku. Nové projekty budeme vybírat ve veřejných soutěžích a dotačních programech spolu s odborníky na kulturu, ale i na dopravu, architekturu a urbanismus. Zavedeme víceleté dotační financování kulturních a sportovních organizací.

- Vrátíme život do opuštěných nebytových prostor snížením nájmu na nejnutnější startovní minimum. Nabídneme prázdné prostory ve správě obvodu k využití spolkům a umělcům za symbolickou korunu po dobu 5 let, aby došlo k oživení mrtvých částí města.

- Podpoříme získání architektonických ikon a kulturních památek do majetku města.

- Prioritně se zaměříme na bývalý Modní obchodní dům Ostravica-Textilia, kde podpoříme vznik vzdělávacího, společenského a zábavního centra.

- Dále upřeme pozornost na nejcennější ostravskou architektonickou ikonu - obchodní dům Bachner (dnes Horník) od celosvětově známého architekta Ericha Mendelsohna. Podpoříme rozšířenou expozice ostravského muzea, připomínajícího architekta Ericha Mendelsohna a období architektonického rozmachu Ostravy (po vzoru bývalého obchodního domu Schocken v Saské Kamenici), ale vytvoříme také prostor pro krátkodobé výstavy a volnočasové aktivity obyvatel města.

- Získáme zpět do majetku města bývalé budovy Jatek, kde chceme umístit Městskou galerii.

- Zavedeme architektonické a urbanistické soutěže pro veřejné stavby jako standard a pokusíme se přitáhnout do Ostravy pozornost významných architektů.

- Vyhlásíme ideové urbanistické soutěže na řešení lokality ohraničené ulicí Na Karolině, Nádražní, Zámecké, Tyršove, Vojanovy a na řešením zakrytí železniční tratě a Místecké ulice mezi železniční zastávkou Stodolní a Ostrava Střed, aby nevytvářely komunikační hradbu a lidé tak mohli přirozeně procházet z jedné části do druhé.

- Zrušíme parkoviště před katedrálou a Divadlem Jiřího Myrona a vyhlásíme architektonickou soutěž na novou podobu prostoru mezi ul. ČS legií a Zámeckou.

- Podpoříme vybudování parkovacích domů ve vnitroblocích (s důrazem na "zelené" střechy těchto staveb) a v podzemí.

- Postavíme městskou tržnici v historickém centru města.

- Rozšíříme pěší zónu na Nádražní ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 28. října a Českobratrskou. Všude kde jen to bude možné, ve spolupráci s místními podnikateli a obyvateli, vytvoříme odpočinkové zóny (se stolky, židlemi, slunečníky...). A zavedeme tam veřejné wi-fi hotspoty.

- Ve spolupráci s městským obvodem Slezská Ostrava vyhlásíme architektonické a projektové soutěže na oživení obou nábřeží řeky Ostravice od Komenského sadů až po lávku spojující Černou louku s areálem Slezskoostravského hradu.

- Rozšíříme a vytvoříme počet kašen a pítek, dohlídneme na jejich údržbu a zazimování.

- Obnovíme bývalá a postavíme nová veřejná WC v centru města a v parcích.

- Vybudujeme malá městská sportoviště s basketbalovými koši i další plochy pro sportovní vyžití v parcích a na vhodných volných prostranstvích.

- Zřídíme piknikové místa s posezením s grily v Komenského sadech.

- Chceme živé, průchozí město, proto zrušíme noční mříže v pasáži Vesmír.

Ostatní programové body viz celoměstký program.Piráti: Transparentní účet a Volební náklady Ostrava


JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti
Design: jarnemec.com (CC BY 3.0 CZ)

NAVRCHOLU.cz