JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa PhD., Ph.D.

38 let
vysokoškolský pedagog
Moravská Ostrava
Bez politické příslušnosti
navrhující strana: Piráti

(*1976) Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity oboru Informatika a výpočetní technika - informační systémy (Mgr. - 1999), dále absolvoval rigorózní zkoušku v oboru Učitelství VVP - specializace informatika na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (PaedDr. - 2003) a v roce 2004 úspěšně obhájil disertační práci v rámci doktorandského studia v oboru Teória vyučovania informatiky (PhD.). V roce 2006 na Ostravské Univerzitě vykonal druhou rigorózní zkoušku v oboru Informační systémy (RNDr.) a následně i obhájil druhou dizertační práci v roce 2007 (Ph.D.). V roce 2012 úspěšně ukončil habilitační řízení na Fakutě Informatiky a Managementu Univerzity Hradec Králové a k 1.1. 2013 jmenován docentem pro obor Systémové inženýrství a informatika. Je docentem katedry informatiky a počítačů PřF Ostravské Univerzity a také vědecký pracovník Centra Excelence IT4Innovations - Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Zaměřuje na umělou inteligenci, logiku, teorii formálních jazyků, logické programování a výzkum v didaktice informatiky. Je autorem cca 100 publikací - monografie, články v recenzovaných časopisech, příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí, recenzované učebnice, učební texty. Účastnil se na 3 výzkumných záměrech MŠMT, 2 projektů GAČR atd.

http://mujweb.cz/habiballaDalší kandidáti pro:

Ostrava – město | Moravská Ostrava a Přívoz (č. 12) | Ostrava – Jih | Poruba | Svinov | Vítkovice (č. 6)


Piráti: Transparentní účet a Volební náklady Ostrava


JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti
Design: jarnemec.com (CC BY 3.0 CZ)

NAVRCHOLU.cz